Hitoktatás

Állami iskolákban az evangélikus hit- és erkölcstan kötelezően választható tantárgy. Gyülekezetünk jelenleg 14 iskolában több mint 150 gyermeknek tart hittanórákat a hét minden napján délelőttönként. A lelkész munkáját három főállású hitoktató és teológus hallgatók segítik.
 
Hitoktatóink: Abaffy Zoltán, Hajduné Lovas Zsuzsanna, Hokker Zsolt, Molnárné Friedrich Katalin.