Presbiteri

A gyülekezet választott vezető testülete a presbitérium. A presbiteri üléseket minden hónap második hétfőjén 18 órától tartjuk.