2018. szeptember 9. – Konfirmáció

Hagyományainkhoz híven idén is szeptember második vasárnapján, az istentisztelet keretében került a sor a konfirmációra. Konfirmandusaink már izgatottan várták az ünnepi alkalmat. A közel egy évig tartó konfirmációi felkészítés a nagybörzsönyi táborral zárult (augusztus 21-25), ahol hitoktatóinkkal közösen készülhettek fel a vizsgára. Mind a közös havi alkalmak, mind a tábor a tudásanyag megszerzésén túl elsősorban a közösség megéléséről szólt, rengeteg élménnyel ajándékozva meg a konfirmandusokat.
A szeptember 9-i ünnepi istentiszteletünkön hét konfirmandus (köztük egy felnőtt) hagyományos fehér ruhában állt ki az ünneplő gyülekezet elé. A vizsgát követően konfirmandusaink közösen elmondták az Apostoli Hitvallást, majd Hokker Zsolt lelkész az oltár előtt kézfogással és az Úr áldásával felvette őket az Evangélikus Egyház közösségébe. Az újonnan konfirmált testvérek az igehirdetést követően az úrvacsora szentségében is részesülhettek, az istentisztelet után pedig a gyülekezet tagjai kézfogással köszöntötték őket.
Ezen az istentiszteleten emlékeztünk meg a néhány nappal korábban fiatalon elhunyt hitoktató testvérünkről, Endreffy Péterről is. Az ő emlékére lelkészünk és a gyülekezet tagjai egy-egy mécsest gyújtottak.

A 2018. év konfirmandiusai és a nekik választott igék:
Feinek Csenge – Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)
Füzessy Armand – Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá. (5Móz 30,20)
Jarács Eszter – Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. (Rm 1,16)
Nagy Zsófia – Meg vagyok győződve arról, hogy aki bennetek elkezdte a jót, elvégzi azt a krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)
Schwanner Áron – Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. (2Kor 12,9)
Szepesfalvy Kornél – Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mt 10,32)
Toperczer Dominik – Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, és amelyről vallást tettél. (1Tim 6,12)

A alkalomról készült fényképek megtekintése.
Videofelvétel a konfirmációról: 1. rész2. rész3. rész